Marlon muebeitoa yu ajue beisie.

Marlon muebeitoa yu ajue beisie.
Let's learn a foreign language!

sexta-feira, 22 de maio de 2009

Nasz Bóg jest Bogiem miłości!

“Bóg tak ukochał świat, że dał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginał, ale miał życie wieczne.” (Biblia, Ewangelia według. świętego Jana, rodział 3, wers 16)

“Odpowiedział mu Jezus: ‘Jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie.’ ” (Biblia, Ewangelia według. świętego Jana, rodział 14, wers 6)

"[To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione – oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna" (Biblia, 1 List świętego Jana, rodział 1, wersy 1-4).

Nenhum comentário: