Marlon muebeitoa yu ajue beisie.

Marlon muebeitoa yu ajue beisie.
Let's learn a foreign language!

quarta-feira, 6 de agosto de 2008

Uma lista de verbos irregulares em sueco

0. Infinitive
Present tense
Impefect
Supine
Past participle

1. be (pray)
ber
bad
bett
bedd
2. binda (bind)
binder
band
bundit
bunden
3. bita (bite)
biter
bet
bitit
biten
4. bjuda (bid)
bjuder
bjöd
bjudit
bjuden
5. bli(va) (become,get, be)
bli(ve)r
blev
blivit
bliven
6. brinna (burn)
brinner
brann
brunnit
brunnen
7. bryta (break)
bryter
bröt
brutit
bruten
8. bära (carry, bear)
bär
bar
burit
buren
9. dra(ga) (draw, pull)
dra(ge)r
drog
dragit
dragen
10. dricka (drink)
dricker
drack
druckit
drucken
11. driva (drift)
driver
drev
drivit
driven
12. dö (die)
dör
dog
dött
-
13. falla (fall)
faller
föll
fallit
fallen
14. finna (find)
finner
fann
funnit
funnen
15. flyga (fly)
flyger
flög
flugit
flugen
16. flyta (float)
flyter
flöt
flutit
fluten
17. frysa (freeze)
fryser
frös
frusit
frusen
18. försvinna (disappear)
försvinner
försvann
försvunnit
försvunnen
19. ge (giva) (give)
ger (giver)
gav
givit
given
20. glädja sig (please)
gjädjer
gladde
glatt
gladd
21. gripa (seize, catch thehold of)
griper
grep
gripit
gripen
22. gråta (cry, weep)
gråter
grät
gråtit
-
23. gå (go)
går
gick
gått
-
24. göra (do, make)
gör
gjorde
gjort
gjord
25. ha(va) (have)
ha(ve)r
hade
haft
-
26. heta (be named)
heter
hette
hetat
-
27. hugga (cut, hew)
hugger
högg
huggit
huggen
28. hålla (hold)
håller
höll
hållit
hållen
29. kliva (stride)
kliver
klev
klivit
kliven
30. knyta (tie, knot)
knyter
knöt
knutit
knuten
31. komma (come)
kommer
kom
kommit
kommen
32. krypa (crawl, creep)
kryper
kröp
krupit
krupen
33. le (smile)
ler
log
lett
-
34. lida (suffer)
lider
led
lidit
-
35. ligga (lie /down/)
ligger
låg
legat
-
36. ljuga [*ju:ga](lie /tell lies/)
ljuger
ljög
ljugit
-
37. låta (let)
låter
lät
låtit
låten
38. lägga (lay)
lägger
la(de)
lagt
lagd
39. njuta (enjoy)
njuter
njöt
njutit
-
40. nysa (sneeze)
nyser
nös
nyst
-
41. rida (ride)
rider
red
ridit
riden
42. riva (scratch, tear)
river
rev
rivit
riven
43. se (see)
ser
såg
sett
sedd
44. sitta (sit)
sitter
satt
suttit
sutten
45. sjunga (sing)
sjunger
sjöng
sjungit
sjungen
46. sjunka (sink)
sjunker
sjönk
sjunkit
sjunken
47. skilja (separate,distinguish)
skiljer
skilde
skilt
skild
48. skina (shine)
skiner
sken
skinit
-
49. skjuta [*su:ta] (shoot)
skjuter
sköt
skjutit
skjuten
50. skrika (cry)
skriker
skrek
skrikit
-
51. skriva (write)
skriver
skrev
skrivit
skriven
52. skära (cut)
skär
skar
skurit
skuren
53. slita (tear)
sliter
slet
slitit
sliten
54. slå (hit, strike, punch)
slår
slog
slagit
slagen
55. smyga (slip, sneak)
smyger
smög
smugit
-
56. snyta (blow one's nose)
snyter
snöt
snutit
snuten
57. sova [*så:va] (sleep)
sover
sov
sovit
-
58. spricka (crack)
spricker
sprack
spruckit
sprucken
59. sprida (spread)
sprider
spred
spridit
spriden
60. springa (run)
springer
sprang
sprungit
sprungen
61. stiga (step, ascend, rise)
stiger
steg
stigit
stigen
62. stjäla [*sä:la] (steal)
stjäler
stal
stulit
stulen
63. stryka (stroke, cancel)
stryker
strök
strukit
struken
64. stå (stand)
står
stod [sto:g]
stått
-
65. säga (say)
säger
sa(de)
sagt
sagd
66. sälja (sell)
säljer
sålde
sålt
såld
67. sätta (put, set, place)
sätter
satte
satt
-
68. ta(ga) (take)
ta(ge)r
tog
tagit
tagen
69. tiga (remain silent)
tiger
teg
tigit
-
70. veta (know)
vet
visste
vetat
-
71. vika (fold)
viker
vek
vikit
vikt
72. vinna (win, gain)
vinner
vann
vunnit
vunnen
73. välja (choose)
väljer
valde
valt
vald
74. vänja (accustom)
vänjer
vande
vant
van
75. växa (grow)
växer
växte
vuxit
vuxen
76. äta (eat)
äter
åt
ätit
äten
77. tänka (think)
tänker
tänkte
tänkt
tänken
78. ämna (intend)
ämnar
ämnade
ämnat
ämnad
79. tvätta sig (wash -self)
tvättar
tvättade
tvättat
tvättad
80. skola (will, shall)
ska
skulle
skolat
skolen

2 comentários:

Jamylle disse...

Oi amigo,
Sera que vc nao teria uma lista dos verbos irregulares em polones?
Estou estudando a lingua e tenho encontrado muita dificuldade com os verbos.
Grata

Contato: jammylle@yahoo.com.br

Anônimo disse...

Gostaria de saber se os verbos "vara" e "vilja" são irregulares. Se forem, posta a conjugação.
Obrigada

Contato: porangatanga2@hotmail.com