Marlon muebeitoa yu ajue beisie.

Marlon muebeitoa yu ajue beisie.
Let's learn a foreign language!

quarta-feira, 27 de agosto de 2008

Some useful phrases in Lithuanian

I. Formulas of Address

Pone Jonaiti!
Mr. Jonaitis!

Ponia Jonaitiene!
Mrs. Jonaitienė!

Brangūs svečiai!
Dear Guests!

Ponios ir ponai!
Ladies and Gentlemen!

Profesoriau Petraiti!
Professor Petraitis!

Daktare Puodžiūnai!
Doctor Puodžiūnas!

Malonėkite...
Would you..., please

Atsiprašau, kur (yra) artimiausia autobusų stotelė?
Excuse me please, where is the nearest bus stop?

Atsiprašau, norėčiau sužinoti...
Excuse me, I'd like to know...

Leiskite man pasakyti...
Please let me say...

Leiskite jums pasiūlyti...
Please let me suggest...


II. Greeting People At Meeting and Parting

Sveikas!
Hi! (m)

Sveika!
Hi! (f)

Sveiki!
Hi (m, pl)

Sveikos!
Hi! (f, pl)

Labas!
Hello!

Labas rytas! Labą rytą!
Good morning!

Labas vakaras! Labą vakarą!
Good evening!

Laba diena! Labą dieną!
Good afternoon!

Malonu jus matyti.
Glad to see you.

Sveiki atvykę!
Welcome!

Kaip kelionė? Kaip sekėsi kelionėje?
How did you enjoy your journey/trip?

Kaip sekasi?
How are things?

Kaip jaučiatės?
How are you?

Ačiū, gerai.
Thank you, quite well

O jums (kaip)? (answering to 'Kaip sekasi?')
And you?
O jūs (kaip)? (answering to 'Kaip jaučiatės?')
And you?

Puikiai.
Very well.

Kaip gyvuojate?
How are you getting on?

Kaip gyvuoja/gyvena jūsų...
How is your...

... šeima?
... family?

... žmona?
... wife?

... vyras?
... husband?

Ačiū, jis/ji gerai gyvuoja/gyvena.
Thanks, she/he is fine.

Viso! Ate! Iki (pasimatymo)!
See you soon!

Viso gero! Viso labo!
Goodbye!

Iki malonaus susitikimo!
I'll be glad to see you again!

Iki ryt(ojaus)!
Till tomorrow!

Labos nakties! Labąnakt!
Good night!

Perduokite saviškiams linkėjimų.
Give my best regards/wish to your family.

Laimingo kelio!
Have a pleasant trip!

Laimingai!
So long!


III. Invitation

Prašom įeiti!
Come in, please!

Prašom sėsti!
Will you sit down?

Prašom(, galite) rūkyti.
You may smoke, if you like.

Ar galima pakviesti jus į...
May I (we) invite you to...

... priėmimą?
... a reception?

... teatrą?
... the theatre?

... restoraną?
... the restaurant?

Ar (ne)galėtumėt(e) su mumis praleisti šį (šio) sekmadienį (sekmadienio)?
Could you spend this Sunday with us?

Prašom šį vakarą pas mus pasisvečiuoti/į svečius.
Would you come/visit to see us tonight?

Mes mielai/su malonumu priimam(e) jūsų kvietimą.
We accept your invitation with pleasure.

Prašom vėl pas mus ateiti. Aplankykite mus dar kartą.
Please come and see us again.

Ar galima užsirašyti/sužinoti jūsų adresą ir telefoną?
May I have your address and telephone number?

Jūs labai miel/as, -a.
You are very kind.

Gal (nu)eitumėt(e) su mumis į ekskursiją?
Won't you join us for a trip?

Eime su mumis!
Come with us!

Ar galėčiau pakviesti jus šokti? Leiskite pakviesti jus šokiui.
Would you care to dance?


IV. Wish. Request.

Ko jūs norėtumėte/pageidautumėte?
What would you like/wish?

Ko jums reikia?
What do you need?

Norėtumėme apžiūrėti miestą.
We'd like to explore the city. We'd like to go sightseeing.

Mes norėtumėme apie tai smulkiau sužinoti.
We'd like to learn about it in more detail.

Norėčiau susipažinti su...
I'd like to be introduced to/get to know...

Ar galima pamatyti...?
May I see/take a look...?

Mes norėtumėme (nu)eiti į...
We'd like to go to the...

... teatrą.
... theatre.

... kiną.
... cinema.

... muziejų.
... museum.

Noriu valgyti (gerti).
I'd like to eat (drink). I'm hungry (thirsty).

Noriu pailsėti (pamiegoti).
I want to rest (to have a nap).

Kas galėtų mane sutikti (išlydėti)?
Who could meet me (see me off)?

Ar galėtumėte mums parodyti įžymiąsias miesto vietas?
Could you please show us the sights of the town?

Ar galiu paklausti?
May I ask?

Ar galėčiau...
May I...

... sužinoti?
... know?

... pasakyti?
... say?

... pažiūrėti...?
... have a look at...?

Ar galima įeiti/užeiti?
May I come in?

Atsiprašau, ar galima praeiti?
Excuse me, may I pass (may I go by)?

Ar galima (užsi)rūkyti?
May I smoke?

Ar galima įjungti (išjungti) radiją (šviesą)?
May I turn on (turn off) the radio (light)?

Prašom...
Please...

... duoti man (mums)...
... give me (us)...

... paduoti man...
... pass me...

... parodyti man (mums)...
... show me (us)...

... uždaryti...
... close...

... atidaryti...
... open...

... neužmiršti/nepamiršti...
... don't forget...

... parašyti...
... write (down)...

... paaiškinti man (mums)...
... explain me (us)...

... pakartoti.
... repeat.

... palaukti.
... wait.

... pakviesti...
... call...

... man paskambinti.
... ring me up/call/phone me.

... sustoti.
... stop.

Ar (ne)galėtumėt(e) man padėti? Ar galiu paprašyti pagalbos?
Would you help me, please? Can I ask for help?

Aš pamečiau pinigus (pasą, bilietus).
I've lost my money (passport, tickets).

Aš pavėlavau į traukinį (lėktuvą).
I missed my train (plane).

Aš negaliu rasti savo viešbučio.
I can't find my hotel.

Aš pamiršau gatvės pavadinimą.
I've fogotten the name of the street.

Prašom mane sujungti su ponu Paršeliu.
Please put me through to mr. Paršelis.


V. Thanks.

Ačiū. Dėkui.
Thanks.

Nuoširdžiai ačiū.
Thank you sincerely.

(Labai) dėkoju.
Thank you very much.

Kaip aš jums atsidėkosiu?
How will I ever thank you?

Esu (jums) labai dėkingas.
I'm very grateful (to you).

Ačiū už malonų priėmimą.
Thank you for the kind reception.

Labai labai ačiū!
Many many thanks!

Nėr(a) už ką. Tai menkniekis. Prašau. Prašom.
Don't mention it.

Ačiū/dėkoju už...
Thank you for...

... kvietimą.
... the invitation.

... dėmesį.
... your attention.

... pagalbą.
... your help.

... dovaną.
... the present.

... patarimą.
... advice.

VI. Consent. Doubt. Objection.

Taip.
Yes.

Žinoma.
Of course.

Prašom.
Do, please.

Be abejo.
Certainly.

Su malonumu.
With pleasure.

Savaime suprantama.
It goes without saying.

Būtinai.
By all means.

Jūs teisus.
You are right.

Iš tikrųjų. Iš tiesų. Tikrai.
Indeed.

Aš su jumis sutinku. (Visiškai) sutinku.
I agree with you.

Aš neprieštarauju.
I don't mind it.

Tai tiesa. Tiesa.
That's true/right.

Džiugu girdėti.
I'm glad to hear it.

Mums tai patinka.
We like it.

Mes tuo tikri.
We are sure of it.

Jūsų pasiūlymas mums priimtinas (nepriimtinas)
We will (cannot) take your suggestion.

Galimas daiktas. Tikriausiai.
Probably.

Galbūt. Gal. Gali būti.
Maybe.

Tai įmanoma.
That's probable.

Ar tai tiesa? Tikrai?
Is it true?

Jūs turbūt juokaujate.
You're joking, of course.

Keista.
It's strange.

Ne.
No.

Negalima.
It's not allowed.

Tai neįmanoma.
It's impossible.

Jūs klystate.
You're wrong.

Tai klaida. Įsivėlė klaida.
It's a mistake.

Jūs neteisus.
You're not right.

Priešingai.
On the contrary.

Aš su jumis nesutinku.
I don't agree with you.

Mes prieštaraujame.
We object to it.

Aš prieš.
I'm against it.

Man tai nepatinka.
I don't like it.


VII. Excuse. Refusal. Regret.

Ne, dėkoju/dėkui/ačiū.
No, thank you.

(Aš) nenoriu.
I don't want.

Labai gaila, bet turiu atsisakyti.
I've very sorry, but I must refuse..

Aš (ši)to negaliu padaryti.
I can't do it.

(Ši)to neįmanoma padaryti.
It's impossible to do it.

Aš jums negaliu padėti.
I can't help you.

Negaliu su jumis važiuoti/vykti.
I can't join/go with you.

Gaila, bet aš užsiėm/ęs, -usi.
I'm sorry, but I'm busy.

Aš neturiu laiko.
I have no time.

Prašom atleisti už pavėlavimą.
Please excuse me for being late.

Atsiprašau, kad sutrukdžiau.
I'm sorry to have troubled you.

Prašom nepykti...
Please don't be angry...

... aš užmiršau.
... I've forgotten.

... aš skubu.
... I'm in a hurry.

... aš pavargau.
... I'm tired.

... aš truputį nesveikuoju.
... I'm rather ill.

... mane ištiko nelaimė.
... something terrible has happened to me.

Labai gaila!
It's a great pity!

Kaip gaila!
What a pity!

Leiskite pareikšti jums užuojautą.
Please accept our sympathy.


VIII. Striking up a Conversation.

Laba diena!
Good afternoon!

Atsiprašau, kad trukdau jus.
I'm sorry to trouble you.

Prašom, prašom.
Oh that's all right.

Ar jūs labai užsiėmęs?
Are you very busy?

Ne, neužsiėmęs, aš visai laisvas.
No, I'm not busy, I'm perfectly free..

Ar galite man paskirti keletą minučių?
Could you spare me a few minutes?

Taip, žinoma.
Yes, certainly.

Aš ilgai jūsų netrukdysiu, noriu paprašyti jus vieno dalyko.
I won't keep you long, there's something I want to ask you.

Ar jūs būsite laisvas rytoj dieną?
Will you be free tomorrow afternoon?

Aš būsiu laisvas vakare.
I'll be free in the evening.

Ar galima jus pakviesti pas mus septintai valandai?
May we invite you to come and see us at seven?

Dėkoju, aš ateisiu septintą valandą.
Thank you, I'll come at seven.

Taigi iki pasimatymo rytoj. Bus labai malonu jus matyti.
See you tomorrow, then. We'll be happy to see you.

Nenhum comentário: