Marlon muebeitoa yu ajue beisie.

Marlon muebeitoa yu ajue beisie.
Let's learn a foreign language!

quarta-feira, 6 de agosto de 2008

Texto em Havaiano!

Aloha!

He mea nui ka ho'ona'auao 'ana i kēia mau lā. A 'o ka ho'ona'auao 'ia o nā po'e Hawai'i ka mea nui no kēia pae 'āina. Akā na'e, 'oi aku ka nui o ka po'e Haole e hele ana i ke kula nui ma mua o ka po'e Hawai'i. Wahi a ka lohe, ma kahi o 'eiwa me ka hapa pākēneka wale nō o ka po'e e hele nei i ke kula nui o Hawai'i ma Mānoa, he mau po'e Hawai'i. No'u iho, he pilikia kēia, no ka mea, 'o ka pākēneka o ka po'e Hawai'i e noho nei ma Hawai'i nei, he iwakālua a 'oi iki paha. A 'oiai he kula aupuni ke kula nui o Hawai'i, 'a'ole kaulike ka pōmaika'i o ka po'e Hawai'i me ko ka po'e o nā lāhui 'ē i nā kālā 'auhau i 'ohi 'ia no ia mea.

'O ka pipi'i loa o ka uku komo kula, he pohā ka lae o ka po'e Hawai'i a 'a'ole hiki ke ho'ouna i nā keiki i ke kula nui. Laki nō ka po'e Hawai'i no ka mea aia he mau hui o ka hā'awi 'ana aku i ke kālā i nā haumāna Hawai'i e la'a ka OHA, Kua'ana, Alu Like, NHLP, NHH, ia hui aku, ia hui aku. Akā 'a'ole loa'a i nā haumāna a pau ka waihona kōkua ho'ona'auao. Pehea nā haumāna 'ē a'e? 'A'ole lawa ke kālā a kākou a no ia kumu 'a'ole hiki ke hele i ke kula. No laila, pehea e pau ai ua pilikia nei?

Eia kekahi mana'o, e kāpae i ka uku komo kula o nā haumāna Hawai'i a pau. Aia ua kula nei ma luna o ka 'āina o ko kākou mau kūpuna, ma ka 'āina ho'i i 'aihue 'ia maiā lākou. 'A'ole kākou e uku 'ia nei e ke aupuni no ko lākou ho'olima- lima 'ana i ia mau 'āina. Kainō e uku ana ke aupuni i nā Hawai'i ma kahi o ka hapa lima o ke kālā e loa'a ana ma o ka ho'ohana 'ana i kēia mau 'āina, eia kā, aia i hea ke kālā? Aia paha ia kālā ke kōkua nei i nā po'e 'a'ole he Hawai'i, a 'o ia nō paha ke kumu i emi ai ka nui o ka po'e Hawai'i ma ke kula nui. Ho'okahi mea maopopo, 'a'ohe wahi 'ike 'ia o kēia kālā e nā po'e Hawai'i. 'A'ohe wahi honi 'ia ho'i. A pehea ke kālā mai nā Hale Kilo Hōkū ma luna o Mauna Kea? He 'āina lei ali'i 'o Mauna Kea kekahi. Nani ka nui o ke kālā i uku 'ia no ka ho'ohana 'ana i kēlā mau hale kilo hōkū. Ua hiki nō ke ho'ohana 'ia kēia mau kālā i ala e hele ai ka po'e Hawai'i i ke kula nui.
He wahi ala kēia no nā po'e 'Amelika, 'eā, e ho'oponopono ai i kā lākou mau hewa i hana ai. A he mau hewa nō kā lākou. Ua lilo ko kākou 'āina i ka po'e 'Amelika ma waho o ke kānāwai. Akā, 'a'ole e hihi! E akahele, mai nō a no'ono'o ē ua lawa kēia hana, no ka mea, 'a'ohe wā e pono ai ua mau hewa lā, aia wale nō a kū hou ke ea o ka 'āina i ka pono!

Aia wale nō a kāpae 'ia a i 'ole ho'ēmi 'ia ka uku komo kula, e pau ana ka pilikia o nā haumāna Hawai'i. Akā na'e, i kēia mau lā, e pū'iwa ana au inā e kō kēia mana'o o'u. 'A'ole kākou e hopohopo, e nā Hawai'i, no ka mea, eia kākou ke ola nei. No laila, na kākou nō kākou e holomua i ka ho'ona'auao 'ana me ka ikaika a me ke aloha pū.

No hea 'oe? No Hawai'i au!

Nenhum comentário: