Marlon muebeitoa yu ajue beisie.

Marlon muebeitoa yu ajue beisie.
Let's learn a foreign language!

quarta-feira, 7 de março de 2012

Poetry in Yuelami, 2 - Kalarao Yuelamilei (asei)

Nabue kayao

Yu nabuxue moxuzei yu jaotatao
Muenoroa moabue aya
Yu bazuxue yu yhasayoa relatao
Oamayoa mi yeixoasie rienievazue
Riesakotue eileva
Moariezuyei, mueruevoatei Tayazue

La yu juezaroa nomibao zeluyoa
Ya jonaoylanie lavi
Ruevosue Yasoa rezelei jetuyoa
Ya beiytitao veibuyuzei mirao
Talaxixhue ayeivi
Rexeitao, mueriesoyazei Tajirao

Muerueziemarunei ya veiyhao vamao
Takueroalei laseijalei
Yu Tanorajao vielanao zo lamao
Biela beibhasoatoa yelazeis oarao
Zeilao muzei moarievalei
Muetayuenevazoa yu nabue bhoarao!

Nenhum comentário: